Studio Biały Fortepian

Regulamin Studia Biały Fortepian

FAQs

Zasady nauki w Studio Biały Fortepian

Ten regulamin istnieje po to, by Studio mogło działać sprawnie i efektywnie. Należy przestrzegać tych zasad tak, jak przestrzega się ich w każdej innej organizacji, w przeciwnym wypadku ryzykując wyproszeniem ze Studia.

Wykupując pojedyncze lekcje lub cały pakiet akceptujesz i wyrażasz zgodę na przestrzeganie tego regulaminu.

 

Warunki ogólne

 1. Naukę gry w Studiu Biały Fortepian może rozpocząć każda osoba, która ukończyła 7 rok życia. Przepraszamy, obecna oferta nie przewiduje zajęć dla dzieci młodszych.
 2. Do rozpoczęcia nauki wymagany jest SWOBODNY dostęp do właściwego instrumentu (pianina, fortepianu lub pianina cyfrowego). Jeśli uczeń nie posiada odpowiedniego instrumentu, istnieje możliwość wypożyczenia pianina cyfrowego w Studiu Biały Fortepian. Więcej szczegółów uzyskasz kontaktując się z Maciejem przez email lub telefonicznie.
 3. Materiały do nauki gry na fortepianie – nuty, podręczniki itp. nie są wliczone w cenę lekcji i muszą zostać zakupione oddzielnie. Zakupów potrzebnych materiałów można dokonać w studiu (koszty zostają doliczone do rachunku ucznia) lub we własnym zakresie, według wskazówek nauczyciela.

 

Lekcje

 1. Maciej przyjmuje uczniów według kolejności zgłoszeń, co oznacza, że zarezerwowane przez Ciebie terminy lekcji zostaną zarezerwowane dopiero PO OTRZYMANIU ZAPŁATY.
 2. Uczniowie mogą wykupić pojedyncze lekcje na zasadach przedpłaty, ale jeśli chcieliby skorzystać ze stałego cotygodniowego planu, muszą wykupić wszystkie lekcje z wyprzedzeniem.
 3. Pojedyncze lekcje mogą być rezerwowane z maksymalnie miesięcznym wyprzedzeniem.

 

Płatności

 1. Wszystkie lekcje muszą być opłacone z góry. BEZ WYJĄTKÓW.
 2. Płatności można dokonywać gotówką lub przelewem.
 3. Dane do przelewu: Maciej Franciszek Nowak, nr rachunku (Santander Bank Polska) 87 1090 1737 0000 0001 5127 8488. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który jest zapłata.

 

Odwoływanie lekcji

 1. Lekcję należy odwołać najpóźniej do godziny 20:00 dnia poprzedzającego lekcję.
 2. Odwołanie lekcji po 20:00 dnia poprzedzającego lekcję skutkuje utratą środków za daną lekcję.
 3. Uczeń, który odwołał lekcję zgodnie z regulaminem ma prawo do lekcji zastępczej, w zależności od dostępności nauczyciela i studia.
 4. Lekcje są niezbywalne, tzn. nie można niewykorzystanej i nieodwołanej w terminie lekcji (np. w przypadku choroby) przenieść na inną osobę.
 5. Uczniowie, którzy odwołują regularnie swoje cotygodniowe lekcje i robią to zbyt często, lub opuszczą trzy lekcje pod rząd – tracą swoją rezerwację lekcji w planie tygodniowym i muszą przejść na tryb pojedynczych lekcji.

 

Zwrot płatności

Studio Biały Fortepian nie oferuje zwrotów płatności. Gdy płatność została przekazana, uczeń zobowiązany jest pobrać lekcję, lub jego wpłata zostanie utracona. BEZ WYJĄTKÓW.

 

Spóźnienia

Ponieważ lekcje odbywają się po kolei – jedna po drugiej – jeśli uczeń przychodzi na lekcję spóźniony, przedłużenie lekcji zależeć będzie od decyzji nauczyciela.

 

Nauczyciel

 1. Nauczyciel jest aktywnym wykonawcą i może potrzebować wolnego czasu w okresie zbliżającego się występu lub nagrania. W takim przypadku uczniowie mają możliwość przełożenia lekcji na inny termin. Odpowiednie powiadomienie zostanie stosownie ogłoszone.
 2. Jeśli nauczyciel nie jest w stanie uczyć ze względu na chorobę lub inne nieprzewidziane okoliczności, uczeń może przełożyć lekcję na inny dzień/godzinę.

 

Rezygnacja

 1. Rezygnację z lekcji można złożyć w każdym momencie, powiadamiając o tym nauczyciela.
 2. Niewykorzystane lekcje muszą zostać wykonane do końca miesiąca następującego po ostatniej pobranej lekcji.